Firmast >> Märka lipu märki

Miks lipumärgi kampaania oluline on?

Tarbijate ootust saada kaupluses toitu valides täpset infot müügil olevate toiduainete päritolumaa kohta, on nii kaubandus kui toidutootjad teadvustanud juba pikka aega. Sel aastal sai teadmine sellest ootusest veelkord kinnitust kui avalikustati Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt aasta alguses läbi viidud tarbijauuringu tulemused: kodumaiseid toidukaupu eelistab 70 % vastanutest, pakendi tooteinfo ei ole erinevatel põhjustel piisav saamaks aru toote ja tooraine päritolumaast, kodumaise ja importkauba eristatavus ei ole lihtne (83% vastanutest) või on keeruline (9% vastanutest), päritolumaa peaks olema selgemini märgistatud (41% vastanutest).

Millised tooted saavad õiguse kanda lipumärki?

Tooted, mis kannavad kauplustes lipumärki, on toodetud Eesti toiduainetööstuse ettevõtetes. Eestis toodetud toiduainetes on kasutusel nii kodumaine kui importtooraine, ent suurim lisandväärtus toodetele on antud Eestis, need tooted on loodud Eesti töötajate poolt eestimaalaste maitse-eelistusi ja traditsioone silmas pidades.