Kikas OÜ:lle myönnettiin ISO 22000:2018 -standardia vastaava
elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän sertifikaatti.

Kansainvälinen sertifiointiliike Metrosert AS myönsi 20. marraskuuta 2018 Kikas OÜ:lle
kansainvälisen elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän ISO 22000:2005 -sertifikaatin.

Metrosert AS:n suorittaman elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän tulosten perusteella
KIKAS OÜ:n elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä täyttää ISO 22000:2018 –
standardin vaatimukset. Yritykselle on myönnetty uusi elintarviketurvallisuuden
hallintajärjestelmän sertifikaatti nro T-021/C, jonka myöntämisen perusteena on Metrosert
AS:n 30. marraskuuta 2020 tekemä sertifiointipäätös nro 5/298-2.

ISO 22000:2005 -standardi on elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän kansainvälisesti
tunnustettu standardi, joka sitoo elintarviketurvallisuuden, sisäisen valvonnan sekä
laatujohtamisjärjestelmät, normit ja vaatimukset yhdeksi kokonaisuudeksi. Se auttaa
yritystä varmistamaan järjestelmällisen lähestymisen johtamisjärjestelmään, mahdollisten
elintarvikevaarojen ennaltaehkäisyyn ja valvonnassa pitämiseen sekä nostaa näin
elintarviketurvallisuuden tasoa yrityksessä. Sertifikaatti vahvistaa lisäksi yrityksen kilpailukykyä ja
antaa lisämahdollisuuksia tuotteiden myyntiin koti- ja vientimarkkinoille.

Sertifiointia edelsi valmistava kausi, jonka aikana toteutettiin koulutuksia ja konsultointeja, ja
yrityksen tuotantoprosessia analysoitiin perusteellisesti ja täydennettiin.

Kikas OÜ on virolaiseen pääomaan perustuva yritys, joka on perustettu vuonna 1996 Järlepassa.
Yrityksen tuotantoon kuuluvat paistetut lihatuotteet sekä lihavalmisteet.
Kikas OÜ työllistää kolmekymmentä henkilöä.

Kikas OÜ
Herkkuja vatsan täydeltä!®