Kategooriad
Pria toiduainetetööstuse investeeringutoetus energia varustuskindluse tagamiseks : 20.12.2022 (220907) ja 10.04.2023 (230174)

Pria toetusel soetas Kikas OÜ energia varustuskindluse tagamiseks soojuspumbaga varustatud energialahenduse tarbevee soojendamiseks ja ruumide kütmiseks

Kikas OÜ soetab tootmisvõimsuse tõstmiseks PRIA Mikro- ja väikeettevõtjate
põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse toel (toetussumma: 103 350,39 eurot) fritüürimisliini, kaalprinteri ja pakkeliini.

Tootmishoone KIKAS SUURKÖÖK püstitamine ning külmseadmete soetamine ja võrguühenduse ehitamine 2017

Investeeringuobjekti eesmärgiks on Kikas oü uue kaasaegse tootmisüksuse rajamine, tootmishoone püstitamine ja külmutusseadmete soetamine. Uus tootmishoone võimaldab uuendada seadmeparki, hoida kokku energiat, mitmekesistada tootevalikut ning suurendada tootmisvõimekust, luues seeläbi paremad olmetingimused töötajatele ja võimaluse muuta tootmise töökorraldust näiteks kahele vahetusele. See oli investeering ettevõtte tulevikku.

Aastal 2019 soetatud
Pria toetusega järgmised seadmed

Põhitegevus - Pakkeliin
Põhitegevus - Marineerimis- ja doseerimisseade.

Uued seadmed võimaldavad mitmekesistada tootevalikut ning suurendada tootmisvõimekust.

Kikas OÜ keskkonda säästev areng

Keskkonnasäästlikkus ettevõttes saab alguse mõtlemisest ja arusaamisest, et Maa ressursid on piiratud ning suures osas taastumatud.

Juhindume kogu ettevõtte majandamisel keskkonnasäästlikusest ja jätkusuutlikkusest

Ettevõtte tegevus vastab kõikidele rahvusvahelistele keskkonnajuhtimise õigusaktidele.Uue tootmishoone valmimisega käis kaasas seadmepargi uuendus, nii küttesüsteemi näol, millega jääksoojus suunatakse taaskasutusse, kui ka tootmisseadmete uuendus, eesmärgiga optimeerida tootmisahelat ja pakendi kasutust. Võtsime kasutusele uue taararinglus süsteemi.

Tootearenduses ja tootmissüsteemis on keskonnasõbralikkuses prioriteediks

Tootmiprotsessid on kooskõlas kehtivate tööohutuseja keskkonnanõuetega. Meie tootevalikus on kvaliteetsed kana- ja kalkuniroad, mis valmivad ahjus või pannil kõigest 20 minutiga.

 

„Korralik Kõhutäis“
Slogan kannab endas meie toodangu väärtusi. Korralik toit.

 

Keskkonnasõbralik pakend

Kasutame juba 10. aastat keskkonnasäästlikke pakendimatejale. Pakend on valmistatud 100 parima keskkonnasõbraliku pakendi hulka kuuluvast taaskasutatavast materjalist.

Ettevõtte väärtused ning valikud mõjutavad järjest enam tarbijakäitumist, kuid me ei soovi lihtsalt pälvida keskkonnateadlikuma tarbija usaldust, vaid me tõesti hoolime keskkonnast ja anname panuse keskkonna säästmisele.