Miksi lippumerkkikampanja on tärkeä?

Kauppa ja elintarvikevalmistajat ovat jo pitkään tiedostaneet sen, että kuluttajat edellyttävät myymälöissä elintarvikkeita valitessaan saavansa tarkkaa tietoa myynnissä olevien tuotteiden alkuperämaasta. Tänä vuonna tietoisuus tästä toiveesta sai taas vahvistusta, kun Viron konjunktuuri-instituutin vuoden alussa tekemän kuluttajatutkimuksen tulokset julkistettiin: kotimaisia elintarvikkeita suosii 70 % vastanneista, pakkauksen tuotetiedot eivät eri syistä ole riittävät selvittämään tuotteen ja raaka-aineiden alkuperämaata, kotimaisen ja tuontituotteen erotettavuus ei ole helppoa (83% vastanneista) tai se on hankalaa (9% vastanneista), alkuperämaan tulisi olla selvemmin merkitty (41% vastanneista).

Millaiset tuotteet saavat oikeuden käyttää lippumerkkiä?

Kaupan tuotteet, joissa on lippumerkki, on valmistettu virolaisissa elintarviketeollisuuden yrityksissä. Virossa valmistetuissa elintarvikkeissa on käytössä niin kotimaista kuin tuontiraaka-ainettakin, mutta suurin lisäarvo on tuotteille annettu Virossa, nämä tuotteet ovat Viron työntekijöiden luomia paikallisten makua ja makuperinteitä silmällä pitäen.