Kategooriad
Pria toiduainetetööstuse investeeringutoetus energia varustuskindluse tagamiseks : 20.12.2022 (220907) ja 10.04.2023 (230174)

Pria toetusel soetas Kikas OÜ energia varustuskindluse tagamiseks soojuspumbaga varustatud energialahenduse tarbevee soojendamiseks ja ruumide kütmiseks

Kikas OÜ soetab tootmisvõimsuse tõstmiseks PRIA Mikro- ja väikeettevõtjate
põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse toel (toetussumma: 103 350,39 eurot) fritüürimisliini, kaalprinteri ja pakkeliini.

Tootmishoone KIKAS SUURKÖÖK püstitamine ning külmseadmete soetamine ja võrguühenduse ehitamine 2017

Investeeringuobjekti eesmärgiks on Kikas oü uue kaasaegse tootmisüksuse rajamine, tootmishoone püstitamine ja külmutusseadmete soetamine. Uus tootmishoone võimaldab uuendada seadmeparki, hoida kokku energiat, mitmekesistada tootevalikut ning suurendada tootmisvõimekust, luues seeläbi paremad olmetingimused töötajatele ja võimaluse muuta tootmise töökorraldust näiteks kahele vahetusele. See oli investeering ettevõtte tulevikku.

Aastal 2019 soetatud
Pria toetusega järgmised seadmed

Põhitegevus - Pakkeliin
Põhitegevus - Marineerimis- ja doseerimisseade.

Uued seadmed võimaldavad mitmekesistada tootevalikut ning suurendada tootmisvõimekust.

Hiljuti läbi viidud kvalitatiivuuringu tulemusel selgus, et valmislihatoodetest on parimad Kikase tooted oma ausa puhta maitsega.

Tervisespordi harrastajad valisid oma lemmiktoodeteks Kikase juurviljapoisi ning kanašnitsli. Perenaised eelistasid Kikase väikest kotletti ning lapsed Kikase lihasnäkke ningvärvilisi Rannamõisa kananagitsaid.Lisaks ausale maitsele rõhutati Kikase toodete puhul meeldivat kodust maitset, nitritsoolade puudumist ning toodete lühikest säilimisaega, mis viitab säilitusainete vähesusele.Testis osalesid Kikase, Rakvere, Tallegg’i, Rannamõisa ja TKH tooted.

Allikas: Turu-uuringute AS