Kategooriad
Pria toiduainetetööstuse investeeringutoetus energia varustuskindluse tagamiseks : 20.12.2022 (220907) ja 10.04.2023 (230174)

Pria toetusel soetas Kikas OÜ energia varustuskindluse tagamiseks soojuspumbaga varustatud energialahenduse tarbevee soojendamiseks ja ruumide kütmiseks

Kikas OÜ soetab tootmisvõimsuse tõstmiseks PRIA Mikro- ja väikeettevõtjate
põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse toel (toetussumma: 103 350,39 eurot) fritüürimisliini, kaalprinteri ja pakkeliini.

Tootmishoone KIKAS SUURKÖÖK püstitamine ning külmseadmete soetamine ja võrguühenduse ehitamine 2017

Investeeringuobjekti eesmärgiks on Kikas oü uue kaasaegse tootmisüksuse rajamine, tootmishoone püstitamine ja külmutusseadmete soetamine. Uus tootmishoone võimaldab uuendada seadmeparki, hoida kokku energiat, mitmekesistada tootevalikut ning suurendada tootmisvõimekust, luues seeläbi paremad olmetingimused töötajatele ja võimaluse muuta tootmise töökorraldust näiteks kahele vahetusele. See oli investeering ettevõtte tulevikku.

Aastal 2019 soetatud
Pria toetusega järgmised seadmed

Põhitegevus - Pakkeliin
Põhitegevus - Marineerimis- ja doseerimisseade.

Uued seadmed võimaldavad mitmekesistada tootevalikut ning suurendada tootmisvõimekust.

Kikas OÜ –le omistati ISO 22000:2018 standardile vastav toiduohutuse juhtimissüsteemi sertifikaat.

Kikas OÜ omab rahvusvaheliselt tunnustatud toiduohutuse juhtimissüsteemi ISO 22000:2005 sertifikaati
alates 20.november 2012.a. mis oli välja antud Bureau Veritase poolt.

Alates 20. november 2018.a. on ISO 22000:2005 standardile vastav rahvusvahelise toiduohutuse juhtimissüsteem, Kikas OÜ  on rahvusvahelise sertifitseerimisfirma Metrosert AS regulaarse järelvalve all.

Metrosert AS poolt teostatud toiduohutuse juhtimissüsteemi järelvalveauditi tulemuste põhjal,  täidab KIKAS OÜ toiduohutuse juhtimissüsteem ISO 22000:2018 nõudeid. Ettevõttele on väljastatud uus toiduohutuse juhtimissüsteemi sertifikaat  Nr T-021/C , mille väljaandmise aluseks on Metrosert AS otsus sertifitseerimise kohta nr 5/298-2 30.november 2020.

ISO 22000:2018 standard on toiduohutuse juhtimissüsteemi rahvusvaheliselt tunnustatud
standard, mis seob tervikuks toiduohutuse, enesekontrolli ning kvaliteedijuhtimise süsteemid,
normid ja nõuded. See aitab tagada ettevõttel süsteemse lähenemise juhtimissüsteemile,
võimalike toiduohtude ennetamise ja kontrolli all hoidmise ning seeläbi tõsta toiduohutuse taset
ettevõttes. Lisaks tugevdab sertifikaat ettevõtte konkurentsivõimet ja annab lisavõimalusi toodete
müümisel kodu-ja eksporditurule.

Sertifitseerimisele eelnes ettevalmistav periood, mille jooksul viidi läbi koolitusi ja konsultatsioone,
analüüsiti põhjalikult ja täiustati ettevõtte tootmisprotsessi.

Kikas OÜ on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis on asutatud 1996. a Järlepas. Ettevõtte toodanguks
on praetud, küpsetatud lihatooted ning lihavalmistised.
Kikas OÜ annab tööd kolmekümnele inimesele.

Kikas OÜ
Korralik kõhutäis!®