Kategooriad
Pria toiduainetetööstuse investeeringutoetus energia varustuskindluse tagamiseks : 20.12.2022 (220907) ja 10.04.2023 (230174)

Pria toetusel soetas Kikas OÜ energia varustuskindluse tagamiseks soojuspumbaga varustatud energialahenduse tarbevee soojendamiseks ja ruumide kütmiseks

Kikas OÜ soetab tootmisvõimsuse tõstmiseks PRIA Mikro- ja väikeettevõtjate
põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse toel (toetussumma: 103 350,39 eurot) fritüürimisliini, kaalprinteri ja pakkeliini.

Tootmishoone KIKAS SUURKÖÖK püstitamine ning külmseadmete soetamine ja võrguühenduse ehitamine 2017

Investeeringuobjekti eesmärgiks on Kikas oü uue kaasaegse tootmisüksuse rajamine, tootmishoone püstitamine ja külmutusseadmete soetamine. Uus tootmishoone võimaldab uuendada seadmeparki, hoida kokku energiat, mitmekesistada tootevalikut ning suurendada tootmisvõimekust, luues seeläbi paremad olmetingimused töötajatele ja võimaluse muuta tootmise töökorraldust näiteks kahele vahetusele. See oli investeering ettevõtte tulevikku.

Aastal 2019 soetatud
Pria toetusega järgmised seadmed

Põhitegevus - Pakkeliin
Põhitegevus - Marineerimis- ja doseerimisseade.

Uued seadmed võimaldavad mitmekesistada tootevalikut ning suurendada tootmisvõimekust.RICH ASSORTMENT

Kikas OÜ was founded in 1996. We are a developing supplier on the Estonian and Baltic markets of cooking and processed meat and culinary products.
Our products are varied, from minced meat and chicken breast meat products like Chicken Kiev to cutlets, hamburgers, meat balls, meat snacks, meatloaf, cheese pockets, pizza toppings and a variety of fast food products. Innovative comprehensive solutions are also available for the specific needs of producers of pizzas, fast food, bakery products and catering and grocery items.
We also make a variety of stuffings. This broad range of services enables Kikas OÜ to develop tailor-made solutions for companies throughout the Skandinavia and Baltic food industry. We help our customers to respond rapidly to changing consumer needs and always deliver perfect, fresh products, safe, climate-neutral food.

ORDERS

Rein Hünerson
rein@kikas.ee
+372 502 7416

Niidu tee 4 Loo, Harjumaa 74201, Estonia